Vitajte na stránkach SVdP na Slovensku

www.ozanam-sk.com

Naša spoločnosť vám ponúka informácie o poskytovaní služieb pre núdznych, o živote v konferenciách Spolku, o našich projektoch, o domoch sociálnych služieb v Bratislave a Šuranoch. Aktuálne informácie vám prinášame aj v našom časopise OZANAM, ktorý vychádza štvrťročne v elektronickej podobe. Nájdete nás na adrese: Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava - Ružinov 02/43425794

________________________________________________

Spolok sv. Vincenta de Paul  na Slovensku, o.z.

Dom nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava,  č.t. 02/43425794, 0911 352 331

IČO 34074431, DIČ 2020997858      Mgr. Ing. Miháliková Libuša

Vážené dámy a páni,


Náš Spolok sv. Vincenta de Paul pomáha sociálne slabým rodinám, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom. Na Slovensku má spolok 24 skupín ľudí (konferencií), ktoré majú 5-7 členov, ktorí pracujú bez nároku na akúkoľvek  odmenu.


Naša skupina pôsobí v Leviciach pod názvom Konferencia sv. Jozefa v Leviciach od r. 1991, sme najstaršou skupinou na Slovensku. Máme otvorený sklad pre chudobných, tzv. Vincentík, kde si chudobní môžu zobrať šatstvo ale aj hmotné veci potrebné do domácnosti, od nábytku,
elektrických spotrebičov a iné. Ročne poskytneme materiálnu a finančnú pomoc asi 2000 rodinám a jednotlivcom, najčastejšie na úhradu nájmu, elektriny, kúpu dreva na kúrenie, či pri vážnejších chorobách a hospitalizovaní. Spolok prevádzkuje Dom Nádeje, ktorý poskytuje socialne služby pre dievčatá z detských domovov a Sociálne centrum, ktoré poskytuje sociálne služby pre seniorov a pre ľudí bez domovaSK17 0200 0000 0000 8493 2162 (SWIFT: SUBASKBX)

Presentation in English    

(27890)SVV Introduction hl.pap.docx (27896)
 

Ak sa Vaša organizácia nezaoberá podobnou materiálnou a finančnou pomocou núdznym, môžte nám prosím poslať mailový kontakt na takúto organizáciu(-cie) vo Vašom meste/štáte?

Ďakujeme veľmi pekne

V Bratislave, 15. septembra 2020                      

V Leviciach, 15. septembra 2020

 

Mgr. Ing. Libuša Miháliková                                                                  

štatutárna zástupkyňa                                                                                                   

 SVdP na Slovensku

 

Alžbeta Kopřivová

predsedkyňa Konf. sv. Jozefa LV                                                                           

 

 

https://www.ozanam-sk.com/             

Výročná správa: https://www.ozanam-sk.com/vyrocna-sprava/

 

Ak Vám viac vyhovuje zavolať, prosím kontaktujte Jána Kukučku +421 905 705 356 (WhatsApp, Viber, Telegram)

 

__________________________________________________________________________

 

 

duch.obnova (1).docx (28844)

 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

 

„Maj súcit s chudobnými. Potom bude pokoj tvojho srdca nekonečný.“ sv. Vincent de Paul

 

P o z v a n i e

Milí členovia, Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul, Vás srdečne pozýva

na duchovnú obnovu dňa 5.septembra 2020, v Dome nádeje, Tomášikova 8A,

Bratislava

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann a páter Jozef Garaj

 

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

__________________________________________________

 

Krízový_plán_Bratislava.docx (43913)

Krízový_plán_Surany_.docx (46245)

Príloha_č._1_-Krízový plán hlavička.doc (59904)

__________________________________________________

 

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista. 

Liturgia domácej cirkvi Veľká noc 2020.doc (156672)

___________________________________________

POTREBUJETE POMOCŤ? RADI VÁM POMOŽEME

aby ste sa zbytočne nevystavovali riziku.

Spolok sv. Vincenta de Paul, denný stacionár, 

BRATISLAVA  Tomášikova 8A,

telefón:   0911 432 922, 0911 352 331

1. zavolajte nám 

2. povedzte, čo potrebujete 

3. všetko pre vašu ochranu

4. pomôžeme nezištne

5. za nákup žiadne peniaze vopred

TU KLIKNI:  pomoc-stari-ludia-svdp.pdf (428236)

___________________________________________________

Milí členovia Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

v tejto tak ťažkej dobe, ktorou sme skúšaní,  máme možnosť naplňovať ciel a poslanie Spolku sv. Vincenta de Paul  vo svojom okolí pomáhať ľuďom, ktorí to teraz potrebujú, a nemôžu si pomôcť inak.

Všetkých Vás pozývam, kto môže, aby sa ste vo svojom okolí (ak môžete) ponúkli tiež pomoc, tým, ktorí to potrebujú. 

Ak máte iné nápady ako pomôcť ľuďom, napíšte aby sme spoločne mohli pomáhať. Dobrotivý Pán Boh pomôže cez nás tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. 

Libuša Miháliková, prezidentka

__Veľká noc.docx (220609)__________________________

ČO JE PÔST PRE PÁPEŽA FRANTIŠKA

Poďme sa postiť z niečoho, čo nás skutočne niečo stojí.

Pápež František navrhuje 15 jednoduchých skutkov lásky,

 ktoré uvádza ako konkrétne prejavy lásky:

1. Usmievajte sa, kresťan je vždy šťastný!

2. Poďakujte (aj keď by ste práve nemuseli).

3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.

4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.

5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsudkov, s láskou.

6. Zastavte sa pomôcť. Uvedomte si, kto vás potrebuje.

7. Pozdvihnite niekomu ducha.

8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.

9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to každému, kto to potrebuje.

10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.

11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.

12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú blízko vás.

13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti.

14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.

15. Zavolajte svojim rodičom.

NAJLEPŠÍ PÔST

Trúfate si postiť sa v tomto Pôstnom období?

• Postite sa zo škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová.

• Postite sa z mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou.

• Postite sa z hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou.

• Postite sa z pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom.

• Postite sa zo starostí a naplňte sa dôverou v Boha.

• Postite sa zo sťažností (žalôb). Naplňte sa jednoduchými vecami v živote.

• Postite sa z nátlakov a naplňte sa modlitbou.

• Postite sa zo smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou.

• Postite sa zo sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými.

• Postite sa z nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia.

• Postite sa zo slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.

Ak sa všetci pokúsime postiť, každý deň sa naplní:

POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.

Pôst podľa pápeža Františka.doc (59392)

____________________________________________________

Pôst 2020 - list Generálneho predstaveného Tomaža Mavriča, CM

Lenten Letter 2020 - Vincentian Family-slovaque.docx (297056)

______________________________________________________

Formačné stretnutie v Nitre 7. a 8. februára

 

Strenutie v Košiciach

 

STRETNUTIE ČLENOV  SVdP - Východ

sobota 25. január 2020, KOŠICE, Smetanova 6 DKL

 9. 30  Privítanie a otvorenie stretnutia,  modlitba

9. 40  Správa u činnosti Spolku, L. Miháliková

  9.45  Duchovné slovo, p. M. Grossmann  CM

10.15  Predstavenie nových konferencií: bl. Z. Mallu,  E. Mata,

            bl. S.  Salkaházi, K. Matisczáková

11.00   Film TU SME, o Dome nádeje, SC

            Kopec a Konferencii sv. Jozefa - Levice

11.20   Bl. Fr. Ozanam, M. Lopatníková

11.30   Sv. omša

12.30   Obed

13.30   Putovanie relikvií sv. Vincenta a činnosť konferencií:

            - Troch Košických mučeníkov

            - Nanebovzatia Panny Márie

            - sv. Štefana

            - sv. Rodiny

14.15  Príhovor sr. V. Gergelovej, DKL

14.30  Prezentácia o stretnutiach a aktivitách

            vincentskej rodiny,  M. Boledovičová  

14.15  Ruženec Božieho milosrdenstva

15.00  Záver, požehnanie
________________________________________________________

Blížia sa Vianoce,  najkrajšie sviatky v roku pre všetkých nás,  ktorým predchádza adventné obdobie.  Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.  Advent nás pozýva dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce. Prežiť  Vianoce skutočne duchovne, a to nielen prípravou a zhonom, nákupmi, ale  mať radosť z toho, že Boh sa stal človekom. Ak chceme vidieť Boha – Dieťa ležiace v jasliach alebo v Máriiných rukách, musíme sa hlboko skloniť, prijať ho a otvoriť mu svoje srdce a tak mať možnosť darovať iným samotného Ježiša.                                            Mnoho ľudí nemá možnosť prežiť sviatky v pokoji, z rozličných príčin, hmotnej alebo duchovnej biedy. Je  na nás, aby sme prijali druhých takých akí sú a aby sme svoje ruky mali pripravené na darovanie dobra. Či už je to  pomoc v podobe zbierok potravín, šatstva alebo finančnej  pomoci. Iba cez dar našej obety môžeme pomôcť druhým zažiť Božiu lásku.  Lásku, ktorú nám daroval Boh, keď nás sám obdaroval a dal nám  svojho jediného Syna.  Pomôžme druhým vedieť prijať a darovať ďalej túto lásku. Krásne, požehnané, pokojné a milostiplné Vianoce, plné Lásky Vám praje v mene NR SVdP Libuša Miháliková

_________________________

Obežník na advent 2019 - Gen. Otec.docx (138660)

______________________________

  

 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Slovenská provincia

P. Milan Grossmann CM

duchovný moderátor

Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

______________________________________________________________

 

Členom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovenku

 V Bratislave, 25. októbra 2019

Frederikova modlitba v Lorete

„Dalo by sa povedať, že si, Mária, umiestnená vo výške nad nami, aby tí, ktorí sa pred tebou modlia, vedeli, že sa musia ešte namáhať pri vykonávaní krokov na ceste k dosiahnutiu neba.“

(bl. Frederik Ozanam)

Milí členovia Spolku sv. Vincenta de Paul, bratia a sestry, dovoľte mi pozdraviť vás práve citovanými slovami  bl. Frederika Ozanama, ktorými vyjadril svoje dojmy, keď meditoval pred Svätým domom v talianskom Lorete. Svätým domom sa nazýva malý domček, ktorý sa nachádza vo vnútri veľkej baziliky, ktorá bola okolo neho postavená. Je svätý, lebo podľa tradičného vysvetlenia je nazaretským rodným domom Panny Márie, je domom, v ktorom sa Panna stala Matkou, je domom, v ktorom sa Slovo stalo telom, a je domom, ktorý bol podľa tradičného vysvetlenia zázračne v roku 1292 anjelmi prenesený na územie dnešného mesta Loreto. Do tohto mariánskeho pútnického miesta putoval aj bl. Frederik spolu so svojimi rodičmi v roku 1833.

Spolok sv. Vincenta de Paul v Taliansku organizoval v čase 4.-6.októbra 2019 celonárodné stretnutie práve na spomínanom mieste, aby členovia, ktorí sa z rôznych kútov Talianska zišli v počte približne 500 bratov a sestier, kráčali po stopách bl. Frederika a inšpirovali sa osobitne jeho mariánskou úctou.

Absolvoval som túto púť medzi nimi s myšlienkou spoznať našich talianskych kolegov, odovzdať im pozdravy a nakoľko to moje aké-také znalosti talianskeho jazyka umožňujú, nechať sa inšpirovať a možno započať vzájomnú spoluprácu.

Púť mala názov Mária, most ľudskosti Cirkvi a sveta, a jej cieľom bolo opakovane volať po dôležitosti stavania mostov. Účastníci púte chceli spojiť túžbu modliť sa s uvedomením si dôležitosti našej úlohy v sociálnej oblasti. Most mal spojiť nebo so zemou. Mostom je Mária pozorná na Božie slovo. Púť mala poslúžiť k znovu nájdeniu seba a našej duchovnej dimenzie, často narušenej rozptyľovaním, čo je chudoba tohto búrlivého sveta zameraného na individualizmus a čiastočnosť. Mostom mala byť modlitba, citlivé spojenie priateľstvom a bratstvom, aby sme budovali most lásky medzi nami vincentskými dobrovoľníkmi, sestrami a bratmi, a boli napokon dôveryhodnými svedkami pokoja. Zazneli prednášky, postrehy, modlitby, medzi ktorými vynikala bohatá nočná modlitbová pobožnosť posvätného ruženca na preplnenom námestí organizovane kráčajúc s lampiónmi v rukách.

Prezident Spolku sv. Vincenta de Paul Talianska Antonio Gianfico spomenul slová pápeža Františka, ktorý prirovnal Máriu k influencerovi (vplyvnému človekovi). Mária je Boží influencer. Nie preto, že by sa dala porovnávať cez dobové sociálne siete, ale preto, že bez toho, že by bola chcela alebo hľadala, stala sa ženou, ktorá mala a má najväčší vplyv na históriu ľudstva. Mária je Matkou. Je príkladom matky pre každú ženu v každom čase, ona vo svojom srdci a v skrytosti prijíma Boha, aby vo svojej ľudskosti nás učila božej sile prejavovanej v dávaní lásky odlišným spôsobom než tí, ktorí v súčasnosti ovplyvňujú ľudské rozhodnutia a smerovania v našej spoločnosti trpiacej chorobou zvanou protagonizmus (potrebou vyniknúť) a chorobou zvanou túžba po moci. Naproti tomu, našim svätým vplyvom má byť, aby každý vo svojich podmienkach sa stal tvorcom mostov ľudskosti vo viere a láske jedného k druhému, jedných k druhým.

Do rúk sa mi tam dostala tematická brožúra, ktorá uverejňovala obsah listu, ktorý bl. Frederik písal svojmu priateľovi Dufieux a cez ktorý spoznávame Frederikovu pokoru i vieru: „...Žiadali ste ma o dve veci -  o modlitbu pri Madone v Lorete a list. Plním obe. Kľačiac vo Svätom dome, v ktorom sa uskutočnilo veľké tajomstvo, keď sa Boh stal človekom, som sa modlil za mojich priateľov a zvlášť za vás tú modlitbu, ktorá je tak drahá Panne Márii Rozpomeň sa, ktorú som vám sľúbil, a ktorá z mojich úst vychádzala určite chladne a neplodne, ale mám nádej, že predsa vystupuje k Bohu vďaka svätej obeti konanej na oltári a vďaka horlivosti mnohých pútnikov.“

Drahí slovenskí členovia nášho Spolku, snažme sa prosím spolu s bl. Frederikom pestovať podobné vzájomné duchovné priateľstvo. Nech nás nič neznechutí, ani slabosť naša či druhých, ani často ako si myslíme povrchnosť našich modlitieb či pocit ich zbytočnosti, ale s otvoreným a aktívnym srdcom čakajme na zázraky, ktoré milosrdný Boh môže denne konať, ak svoje námahy a celý život spojíme s eucharistickou obetou Ježiša Krista. Každá svätá omša, každé misijné dielo, čo ako nenápadné, každá modlitba, každý dobrý skutok, nech je miestom živého stavebného ruchu, kedy s Božou milosťou budujeme naše „slovenské Loreto“ – svätý dom otvorenosti voči Duchu Svätému, skrytej práce a lásky.

Uplynul jeden rok od začatia mojej služby duchovného moderátora. Chcem vám preto poďakovať za vaše spoločenstvo, za každú modlitbu, za pekné projekty, ktoré ste s Božou pomocou vytvorili či zveľadili a vyprosiť nám všetkým na príhovor nebeskej Matky, sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama dary Ducha Svätého a hojnosť Božieho požehnania pre nasledovanie Ježiša Krista, evanjelizátora chudobných.

Napokon vás prosím o modlitbové sprevádzanie prebiehajúceho náročného ale i krásneho projektu Putovania relikvií sv. Vincenta na Slovensku a v Čechách, nech prinesie hojné duchovné ovocie a obrodu misijného ducha pre celú vincentskú rodinu a všetkých ľudí dobrej vôle.

P. Milan Grossmann

________________________________________________________

 

Grantová činnosť Domu nádeje

 

SLSP finančne podporila  vo výške 5000.- €  náš projekt "Tu sme" aktualizovaný pre ľudí so zdravotným postihnutím, v súvislosti s ich integráciou do spoločnosti, spojený s videonávodom z rôznych miest Spolku sv. Vincenta de Paul.   

Nadácia EPH finančne podporila vo výške 5000.-€ náš projekt "Šediny nie sú prekážkou " určený pre denný stacionár. Projekt zahrňa aj výmenu vstupných dverí Domu nádeje, inštaláciu elektrického  vrátnika, materiálne vybavenie stacionára a rehabilitačné, masažné a tréningové kurzy pre seniorov

Srdečne ďakujeme.

O realizácii kurzov budeme informovať priebežne.

____________________________________________________________

 

Celoslovenského stretnutie spojené s voľbami prezidenta SVdP

 

 dňa 12.10.2019

Stretnutie prebiehalo zväčša v súlade s progamom a moderoval ho p. Lopatník.

- Na začiatku sa nám prihovoril provinciál (vizitátor) vincentínov P. Jaroslav Jaššo CM. V povzbudení spomenul sv. Vincenta de Paul, ktorý po púti v Sacré Coeur  na Montmartre v Paríži povedal: „Bez Boha nič, s Bohom všetko.“ Povzbudzoval nás k tomu, aby sme sa tak ako sv. Vincent a bl. Frederik primkli k Ježišovi Kristovi.

- P. Milan Grossmann CM v príhovore povedal, že bol v Lorete a podelil sa s nami, čo tam prežil. Mohli sme si pozrieť aj obrazový materiál pripnutý na tabuli. Bl. F. Ozanam, keď bol v Lorete, tak sa tam modlil loretánske litánie (v tej dobe menej invokácii) a my sme sa ho v dnešnej podobe s pátrom pomodlili spoločne aj s modlitbov vincentínov.

- Prezidentka Libuša Miháliková zhodnotila rok v SC Šurany, DN Bratislava, činnosť NR SvdP.

- Zástupkyňa prezidentky Magdaléna Boledovičová poďakovala prezidentke za jej funkčné obdobie. Ďalej pokračovala vo výzve, že môžeme posielať projekty za jednotlivé konferencie na NR SvdP. Predstavila nám činnosť vincentskej rodiny. Z každej z 9 vetiev v celoslovenskej komisii vincentskej rodiny je zastúpený 1, alebo 2 členovia. Stretávajú sa 4 – 5 krát ročne. Spoločná aktivita boli duchovné cvičenia konané v auguste v Nitre a v Spišskej Kapitule. Je to zdokumentované aj foto zábermi na internete. Spomenula putovanie relikvii sv. Vincenta de Paul, ktoré prebieha na Slovensku od 26.9. - 27.10.2019 a od 14.11. - 15.12.2019, medzitým budú v Českej republike od 28.10. - 13.11.2019. Konkrétnejšie hovorila o putovaní v BA, LV a v SC Šurany – Kopec. Predstavila a povzbudila aktivitu komisie k pripravovanému formačnému stretnutiu s názvom Systémová zmena, ktoré sa uskutoční 7.-8.2.2019 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Prihlásiť sa treba do 30.11.2019. Tvoria sa štatúty vincentskej rodiny. Tiež, kto by chcel, môže povedať svedectvo do rádia Mária a rádia Lumen.

- Viceprezidentka pre západ Alžbeta Kopřivová ako predsedníčka volebnej komisie k voľbám prezidenta / prezidentky pozvala všetkých predsedov konferencii, resp. poverených zástupcov, aby sa presunuli do spoločenskej miestnosti o poschodie vyššie.

- Pokiaľ voliaci volili, ostatní pozerali nanovodabovaný čiernobiely film o sv. Vincentovi de Paul.

- Výsledky volieb prečítal p. Lopatník. Volilo 14 zástupcov konferencii. Dozvedeli sme sa, že kandidovala Libuša Miháliková a Mário Stehlík.  Kandidátka dostala 12 hlasov a kandidát 2 hlasy. Nasledovali gratulácie staronovej prezidentke.

- Nasledoval príhovor sr. Veroniky Gergelovej dkl, ktorá povzbudila prezidentku a nás všetkých do ďalšieho obdobia.

- P. Anna Zifčáková z Konferencie sv. Michala Archanjela nám predstavila ponuku posv. Ružencov z Brezna.

- Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš špirituál P. Milan Grossmann CM a po nej obed.

-  Viceprezidentka pre západ Alžbeta Kopřivová predstavila pracovnú verziu nového čísla časopisu Ozanam a členka výboru NR SVdP Petra Galusová predstavila fungovanie facebooku. Obidve vyzvali k posielaniu príspevkov.

- Prezidentka Libuša Miháliková predstavila grantový projekt TUSME. Cez videoprojektor pustila 3 krátke filmy z Domu nádeje BA, Sociálneho centra Šurany a Vincentíku LV. Sú to filmy o posune vpred telesne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Je to grant, ktorý trvá do 30.11.2019 a je realizovaný cez Slovenskú sporiteľňu.

- O novej Konferencii bl. Sáry Salkaháziovej a obnovenej činnosti Konferencie bl. Zefirína Mallu, vzhľadom na ich neúčasť, boli povedané poznatky, ktoré sú z návštevy Košíc a novšie.

- V rámci diskusie vystúpila z príspevkom o činnosti svojej konferencie Anna Jánošová s p. Jánom, Martina Stankovičová, Mária Virsíková, Jana Ráczová s ešte jednou členkou zo svojej konferencie, Mário Stehlík, Magdaléna Boledovičová, do diskusie sa zapojili aj zástupcovia konferencii z Mojína a Šurian.

-Nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva, poďakovanie a požehnanie naším špirituálom.

V Bratislave 12.10.2019                          Mário Stehlík, tajomník SVdP

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

 Mgr. Ing. Libuši Mihalikovej

k jej opätovnému zvoleniu  do funkcie prezidentky na tretie 5-ročné volebné obdobie. Libuške želáme pevné zdravie, trpezlivosť, múdrosť a charizmu sv. Vincenta na príhovor ktorého nech vedie Spolok v službe chudobným a núdznym na väčšiu česť a slávu Božiu. Členovia konferencií spolku budú nápomocní v tomto jej poslaní modlitbami a účasťou na spoločných akciách.

V mene všetkých členov konferencií SVdP ďakujeme staronovej prezidentke za jej doterajšiu obetavú prácu  v tejto funkcii, nech ju Boh žehná a odmení tu i vo večnosti.                      NR SVdP 

_________________________________________________________________

Vo svetle radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci prameňom nádeje, radosti a pokoja. Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky želá NR SVdP. 

Progr.plenár.2019.doc (1287680)

PROGRAM

Sobota  27. apríl 2019

Dom Nádeje, Bratislava

 

08.30  Prezentácia členov (prezenčná listina)

09.00  Otvorenie stretnutia, L. Miháliková

09.05  Modlitba, duchovné slovo, P. M. Grossmann

09.30  Príhovor prezidentky, L. Miháliková

09.40  Účtovníctvo – stav hospodárenia za rok 2018

            L. Miháliková

09.50  Správa revíznej komisie, Š. Orlovský

10.00  Časopis Ozanam, web, facebook – A.

             Kopřivová a P. Galusová

10.30  Zo života bl. Frederika Ozanama,

            M. Lopatníková

10.45  Príhovor sestričky V. Gergeliovej dkl

11.00  Prestávka – káva, čaj

11.30  Výročná správa za rok 2018

12.00  Sv. omša 

13.00  Obed

14.00  Prezentácia aktivít vincentskej komisie  

            M. Boledovičová

14.20  Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva

15.10   dokončenie: Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

16.00  Ukončenie a požehnanie

 __________________________________________________________

Darujte nám 2 % z daní za rok 2018, editovateľné tlačivo je tu na našej stánke v ponuke 2%. Všetkým dobrodincom ďakujeme a vyslovujeme srdečné Pán Boh odplať!

______________________________________________________

 

duch.obnova.docx (47945) 

 

PLENÁRKA 14.4.2018 BRATISLAVA, Dom nádeje

Viac v časopise OZANAM 2 2018

__________________________________________

Neznámy objektpozdrav.pdf (295270)  

Hojnosť milostí  od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radosti  plynúcich z Veľkonočného tajomstva

praje

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Libuša Miháliková 

______________

  

___________________________________________________________

Leták.docx (249087)     Pozrite si leták s nižšie uvedeným textom

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku  - DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

Potrebujete umiestniť do denného stacionára svojich rodičov alebo starých rodičov za minimálny poplatok? Pôsobíme na Tomášikovej ul. 8A,Bratislave,  v Dome nádeje.

Sme občianske združenie Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku. So starkými pracujú odborní pracovníci.  V prípade, že máte záujem o naše služby, zavolajte na 0911 432 922    Mgr. Marianna Vajdová - sociálna pracovníčka,   alebo na 0911 352 331 Ing. Libuša Miháliková - riadateľka Domu nádeje  

Poskytujeme

1. pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálnu rehabilitáciu

4. stravovanie

Zabezpečujeme

1. pracovnú terapiu

2. záujmovú činnosť

CENA ZA STRAVOVANIE: podľa podaného jedla  celkom  5,20 € , z toho:  - desiata 0,50  - obed 4,20 (možnosť využitia zľavy z MČ ) - olovrant 0,50 centov

CENA pri uplatnení odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI - na 1 hodinu  0,50centov, Celkom za 8 hodín  4.-€ Podmienka je odkázanosť na sociálnu službu z Mestskej časti.

CENA bez uplatnenia odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI  - na 1 hodinu  1,25€. Celkom 10.-€  bez odkázanosti na sociálnu službu -     samoplatca

Celková mesačná úhrada sa hradí podľa počtu prítomných hodín a podaných jedál.

______________________________________________________

 

Formačné stretnutie pri príležitosti ukončenia

 jubilejného roka 400 výročia zrodenia Vincentínskej charizmy

 Dňa 29.1.2018 sa uskutočnilo v hale Vincentínum v Bratislave   pod kostolom   sv. Vincenta de Paul  formačné stretnutie Vincentínskej rodiny z celého Slovenska za prítomnosti všetkých pátrov  z Misijnej spoločnosti sv.Vincenta, rehoľných sestier a laikov. Stretnutie obohatil aj otec arcibiskup trnavskej diecézy J.E. Mons.  Ján Orosch. Viac v časopise OZANAM 1 2018.

 

Sestry a bratia,

blížia sa Vianoce plné lásky a pokoja, ktorý k nám prichádza skrze malé dieťa Ježiška. Nezabúdajme aj v tomto čase myslieť na svojich blízkych ale aj na chorých a chudobných.   Majme k ním lásku a súcit, ktorý spočíva v darovaní   darov  materiálnych (pomoc v núdzi) cez dar ľudskosti (porozumenie, úsmev, súcit) až po dar Ježiša Krista, ktorým je ON sám najväčším darom na Vianoce.  Ak je on pre nás darom aj my môžeme byť darom pre ďalšieho človeka.  Toto je výzva pre nás kresťanov, aby sme mysleli a pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. V takejto ťažkej situácii sa nachádzajú mnohí ľudia u nás , v zahraničí, krajov  zmietaných vojnou  alebo prenasledovaním kresťanov. Je na nás, aby sme pomohli. Každý tak ako môže a vie.  Je ale potrebné mať ochotu a  dať svoju vôľu a schopnosti k dispozícií Bohu, aby on uskutočňoval v nás svoj program. Kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad.

Sv. otec František vyhlásil „Svetový deň chudobných“, tohto roku na 19. november. Pre našich    chudobných  sa uskutočnila akcia „pomôcť chudobným“.  V rámci vincentskej rodiny sme sa zapojili aj my formou pomoci malých balíčkov  suchého pečiva. Ďakujem  členom konferencií  Spolku, ktorí prispeli peňažne ale aj potravinami  k týmto balíkom.  Vďaka aj ostatným členom konferencií, ktorí sa  neustále snažia aj keď neveľkými darmi vo forme potravín alebo financiami pomôcť  na Vianoce tam, kde to najviac potrebujú.

Sestry a bratia, prajem vám, aby príchod Božieho syna vás sprevádzal svojím požehnaním a daroval vám všetko to čo potrebujete k plneniu jeho vôle.                        Setra Libuša

_________________________________________________________________________________________

 „Obopnúť celý svet sieťou lásky“  bl. Frederik Ozanam /1813 – 1853/

23. septembra sme si pripomenuli 150 výročie vzniku prvej Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku – zrodenie nového spôsobu života a bytia kresťanských laikov, ktorú formoval Ozanam  v praktizovaní kresťanského života. Zároveň sme si pripomenuli aj 20 výročie jeho beatifikácie. Slávnostnú sv. omšu v Kostole Ducha Svätého v Leviciach celebroval J. E. Mons. Ján Orosch, arcibiskup trnavskej arcidiecézy za účasti kňazov, rehoľných sestier, zahraničných hostí, predstaviteľov mesta, členov Spolku a levických veriacich. Slávnosť pokračovala na Spojenej katolíckej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach bohatým programom, svedectvami chudobných  a agapé.

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a nerušený priebeh tejto oslavy Boha, skrze službu v ktorej v chudobných stretávame Krista.

                     

 

_________________________________________________________

Separovaný zber-leták.docx (34590)

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03    

Informačný leták o činnosti  Domu nádeje vydaný 

s podporou Mestskej  časti  Ružinov

Separovaný zber – rady a tipy

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku  - denný stacionár Domu nádeje v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom„Zelená jeseň životaktorého cieľom je zber  separovaného odpadu. 

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta de Paul  budú umiestnené označené koše na separovaný zber

v  čase od  30.6. – 31.8.2017

Separovať bude jednoduché  -  zbierať a odovzdať:

plasty– zbierajú sa plastové fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov a drogérie, obaly od potravín, fólie, tašky a vrecká, všetky plastové odpady spolu s vrchnákmi – čisté, opláchnutéod hrubej nečistoty

papier – separujeme noviny a časopisy, letáky, zošity a knihy, kancelársky papier, krabice a všetky ostatné kartónové obaly  - krabice a obaly prosíme stláčať, noviny viazať

 

kompozitné obaly, tetrapacky – krabicové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov, obaly fóliového typu od potravín - čisté, opláchnuté vodou..

Pri súčasnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.Opätovným používaním výrobkov a obalov alebo obmedzovaním zbytočnej spotreby môžeme ušetriť  viac energie a prírodných zdrojov

Separáciou spoločne pomôžeme životnému prostrediu vo Vašom okolí.

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri separovanom zbere ako aj tvorivých dielní.

Kontakty:  Dom nádeje č.t  02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com

           riaditeľka:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č.t. 0911 352331    denný stacionár,  č.t. 0911 432922

______________________________________________________________

STARŠIE MATERIÁLY -  POZRI  ARCHÍV

 

 

 

                                                                                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

 

 

 

Novinky

List p. Milana Grossmana

21.09.2020 15:59
SVDP-obnova-sept-2020.docx (17039)

Stratégia činnosti Spolku 2020

21.09.2020 15:36
SVdP annual assembly 2020 One Society a.pdf (4475955) na celosvetovej úrovni v najbližších...

Predstavenie činnosti SVdP

21.09.2020 14:56
Konferencia sv. Jozefa /aj v anglickom jazyku/

Výročná správa za rok 2019

12.05.2020 16:48
Pozrite si výročnú správu za rok 2019

Krízové plány

07.05.2020 18:07
Pozrite si krízové plány pre naše zariadenia v Bratislave a Šuranoch.

OZANAM 1 2020

09.04.2020 14:46
Pozrite si najnovšie číslo nášho časopisu OZANAM

Pomôžte Konferencii bl. Zeferina Mallu v Košiciach

04.04.2020 14:43
Konferencia bl. Zeferina Malu v Šaci bola zaciatkom roka 2020 obnovena. Predsedom konferencie sa...

Stretnutie NR SVdP v Nitre 22.02.2020

21.02.2020 13:02
Stretnutia sa zúčastnia členovia Výboru NR a nitrianske konferencie.

DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ

21.01.2020 15:59
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (132910)

POZVÁNKA do Košíc 25.1.2020

21.01.2020 14:45
Program_Košice_2019_ (3).odt (82402)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>