Povinné zverejňovanie

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY, OBSTARÁVANIA
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
ZMLUVY
 
 
 
 
 
                         
  Typ
/Fa
Obj.
Zml.
Obst./
Číslo Popis faktúry/objednávky
zmluvy
        
Celková 
hodnota
s/bez
DPH
Č.obj.
zmluvy
Číslo
zmluvy
Dátum úhrady Dodávateľ/
druhá zmluv. strana
Objednávateľ Podpis/
Meno
Funkcia
  Fa 2.1.15 DF12/001 KOOR Bratislava tepelná energia 650,00 s DPH     08.01.2015        
  Fa 12.1.15 DF12/002 ZSE - elektrina 1/2015 185,99 "     13.01.2015        
  Fa 12.1.15 DF12/003 MADO program. údžba 1/2rok 2015 107,88 "     12.01.2015        
  Fa 22.1.15 DF12/004 Slov. Telecom mobil 29,70 "     09.02.2015        
  Fa 2.2.15 DF12/006 ZSE - elektrina 2/2015 185,99 "     06.02.2015        
  Fa 2.2.15 DF12/007 KOOR s.r.o  BA tepelná energia 2/2015 650,00 "     02.02.2015        
  Fa 8.2.15 DF12/008 Hl.M.BA- odpad 1/2015 13,27 "     09.02.2015        
  Fa 9.2.15 DF12/009 Slov.Telecom pevná linka 2/2015 37,00 "     17.02.2015        
  Fa11.2.15 DF12/010 ALZA sk.PC ACER2509 261,05 "     10.02.2015        
  Fa22.2.15 DF12/011 Slov. Telecom mobil 29,70 "     09.03.2015        
  Fa2.3.15 DF12/012 ZSE elektrina 3/2015 185,99 "     09.03.2015        
  Fa 3.3.15 DF12/013 Slov.Telecom PL 2/15 35,99 "     17.03.2015        
  Fa11.3.15 DF12/014 Hl.M.BA- odpad 2/15 13,27 "     12.03.2015        
  Fa 10.3.15 DF12/015 1.Hasičská s.r.o. kontrola has.prístroj. 50,00 "     16.03.2015        
  Fa20.3.15 DF12/016 SANET členské 33,00 "     23.03.2015        
  Fa30.03.15 DF12/017 Slov. Telecom mobil 30,00 "     09.04.2015        
  Fa 30.3.15 DF12/019 ASKO - nábytok 70,50 "     31.03.2015        
  Fa 10.3.15 DF12/020 KOOR BA  teplo 3/15 650,00 "     10.03.2015        
                         
  Typ
/Fa.../

 
  Číslo                  Popis faktúry/objednávky 
zmluvy         
Celková 
hodnota
s/bez
DPH
Č.obj.
zmluvy
Číslo
zmluvy
Dátum úhrady Dodávateľ
druhá zmluv. strana
Objednávateľ Podpis/
Meno
   Funkcia
         
  Fa31.3.15 DF12/021 KONE servis 1.Q 2015 138,71 s DPH     07.04.2015              
  Fa07.04.15 DF12/022 ZSE el. energia 4/2015 185,99 "     08.04.2015        
  Fa07.04.15 DF12/023 KOOR s.r.o.BA  teplo 650,00 "     13.04.15        
  Fa07.04.15 DF12/024 HM BA - odpad 16,59 "     13.04.15        
  Fa07.05.15 DF12/025 Slov.Telecom PL 36,37 "     11.05.15        
  Fa29.04.15 DF12/027 Slov.Telecom mobil 31,69 "     11.05.15        
  Fa04.05.15 DF12/028 ST-pev.linka 4/15 35.99 "     18.05.15        
  Fa01.05.15 DF12/029 ZSE el.energia 5/2015 185,99 "     11.05.15        
  Fa10.05.15 DF12/030 Ing. M.Dvorská audit 350.00 "     11.05.15        
          "              
  Fa13.05.15 DF12/032 HM SR BA odpad 4/15 13.27 "     13.05.15        
  Fa22.05.15 DF12/033 Catering-návst.Pariž 131.04 "     25.05.15        
  Fa25.05.15 DF12/034 KONE-oprava výťahu 78,72 "     27.05.15        
  Fa28.05.15 DF12/035 T-Mobil MT 29.70 "     09.06.15        
  Fa01.06.15 DF12/036 RK CF BA voda1-5/15 563.94 "     02.06.15        
  Fa01.06.15 DF12/037 ZSE 185.99 "     02.06.15        
  Fa01.06/15 DF12/039 HM BA odpad 5/15 13,27 "     08.06.15        
  Fa06.06.15 DF12/040 ST-pev.linka 5/15 36,28 "     18.06.15        
  Fa10.06.15 DF12/041 WEBComs.Win 8 DVD 97,63 "     10.06.15        
  Fa18.06.15 DF12/042 KONE-oprava výťahu 589,14 "     19.06.15        
  Fa26.06.15 DF12/043 KONE-oprava výtahu 96,72 "     30.06.15        
  Fa26.06.15 DF12/044 ST-pev.linka 6/2015 30,11 "     09.07.15        
  Fa01.07.15 DF12/045 KOOR BA - energie 650.00 "     06.07.15        
  Fa01.07.15 DF12/046 KONE-zákl.servis 138,71 "     06.07.15        
  Fa07.07.15 DF12/047 Hl.m BA odpad 6/2015 16,59 "     07.07.15        
  Fa07.07.15 DF12/048 ZSE EE 7/15 185,99 "     07.07.15        
  Fa12.07.15 DF12/049 STelekom-pevná linka  35.99 "     17.07.15        
  Fa02.07.15 DF12/050 RK BA CF TUV 274.16 "     29.07.15        
  Fa29.07.15 DF12/051 ProSeniorGroup poháre 274,16 "     29.07.15        
  Fa31.07.15 DF12/053 RIBON.gombíky... 117,85 "     31.07.15        
  Fa02.07.15 DF12/054 ESTAMporadenstvo... 120.00 "     05.08.15        
                         
  Typ
/Fa.../
Číslo Popis 
faktúry/objednávky 

zmluvy      
Celková 
hodnota
s/bez
DPH
Č.obj.
zmluvy
Číslo
zmluvy
Dátum úhrady Dodávateľ
druhá zmluv. strana
Objednávateľ Podpis/
Meno
Funkcia 
  Fa01.08.15 DF12/055 T Mobil mobil tel. 29.70 "     10.08.2015        
  Fa01.08.15 DF12/057 ZSE elektrina 8/15 185,99 "     17.08.15        
  Fa02.08.15 DF12/58 S. Telecom pevná l. 48,18 "     17.08.15        
  Fa06.08.15 DF12/059 S.Binčík JUNIOR 111,61 "     06.08.15        
  Fa01.08.15 DF12/060 Hl.M. BA - odpad7/15 16,60 "     12.08.15        
  Fa14.08.15 DF12/061 E.Rozsypalová mas.sl. 160.00 "     14.08.15        
  Fa14.08.15 DF12/062 " cvičenie - rozpis 160.00 "     17.08.15        
  Fa19.08.15 DF12/063 LUDANA-cvič.kognit.f. 29.00 "     19.08.15        
  Fa24.08.15 DF12/064 RK CF BA -voda7/15 129.28 "     24.08.15        
  Fa27.08.15 DF12/065 TemoConsult-chlad.zar. 1554.00 "     28.08.15        
  Fa28.08.15 DF12/066 T Mobil - mbil.tel. 29,70 "     09.09.15        
  Fa01.09.15 DF12/067 KOOR BA- energie 392,77 "     08.09.15        
  Fa01.09.15 DF12/068 ZSE elektrina 9/15 185,99 "     08.09.15        
  Fa02.09.15 DF12/069 HM BA odpad 8/15 33.19 "     09.09.15        
  Fa02.09.15 DF12/070 S Telecom - pevná lin. 48.19 "     18.09.15        
  Fa31.08.15 DF12/071 RK CF BA voda 8/15 111.45 "     18.09.15        
  Fa18.09.15 DF12/072 IntemetMall el.sporák 269.00 "     18.09.15        
  Fa21.09.15 DF12/073 ASKO nábytok-pohov. 231.00 "     21.09.15        
  Fa28.09.15 DF12/074 SOMAT Gr-údržbár.prác 150.00 "     29.09.15        
  Fa22.09.15 DF12/075 T Mobil mobil.tel 29.81 "     09.10.15        
  Fa05.10.15 DF12/076 KOOR BA energie 650.00 "     06.10.15        
  Fa01.10.15 DF12/077 ZSE elektrina 10/15 185,99 "     08.10.15        
  Fa01.10.15 DF12/078 KONE-výťah.plošina 138,71 "     08.10.15        
  Fa09.10.15 DF12/079 Hl.M.BA-odpad 09/15 26.55 "     12.10.15        
  Fa09.10.15 DF12/080 S Telecom pev-lin.9/15 48.06 "     19.10.15        
  Fa09.10.15 DF12/081 KONE-výťah -oprava 5592,23 "     12.10.15        
  Fa12.10.15 DF12/082 RK CF BA voda 9/15 138.20 "     13.10.15        
  Fa15.10.15 DF12/083 ProSenior izol.podložka 54.00 "     13.10.15        
  Fa22.10.15 DF12/084 S Telecom mobil10/15 29.80 "     22.10.15        
  Fa10.11.15 DF12/089 LE CHEQUE DEUJENEUR 323.40 "     24.11.15