Galéria ocenených členov

Katarína Medňanská
 
MUDr. Leopoldína Scheidová
Anna Bardúnová
 
Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc.
Miroslav Popík
 
Bratislavskí dobrovolníci 2008 CARDO
Doc. Ing. Felix Virsík, CSc.
JUDr. Milan Balúch
OZANAM 1 2009 a OZANAM 2 2009 www.vincent.sk
 
Slovenská humanitná rada 2009
Mária Virsíková
Augustína Jarošová
OZANAM 3 2009 www.vincent.sk
 
Slovenská humanitná rada 2010
Magdaléna Boledovičová
Mgr. Ing. František Zajíček
OZANAM 3 2010 www.vincent.sk
 
Slovenská humanitná rada 2011
MUDr. Jana Ráczová
MUDr. Priska Gerliciová
OZANAM 2 2011 www.vincent.sk
 
 
Najlepší dobrovolník roka CARDO 2015
Ján Uhnák
OZANAM 2 2015 www.ozanam-sk.com
 
Srdce na dlani 2016
Alžbeta Koprivová - nominovaná
OZANAM 4 2016 www.ozanam-sk.com
 
Verejné ocenenie MČ Ružinov
Mgr. Ing. Libuša Mihaliková
OZANAM 3 2017 www.ozanam-sk.com
 
Srdce na dlani 2019
Mgr. Mário Stehlík - nominovaný
OZANAM 1 2020 www.ozanam-sk.com
 
Cena primátora Mesta Levice 2021
Magdaléna Boledovičová
OZANAM 2 2021 www.ozanam-sk.com
 
Cena sv. Matky Terezy z Kalkaty 2023
Magdaléna Boledovičová
OZANAM 2 2023 www.ozanam-sk.com