Boj proti hladu

Mt 11,29
Chudobných a núdznych môžete podporiť:
- Modlitbou
- Kúpou medovníkového srdiečka
- Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500, IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra
- Poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 (cena sms je 2€). Platí od 7.6.2021 do 30.4.2022
- QR kódom
 

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať projekty na Slovensku od roku 2015

 

15. ročník zbierky sa koná od 1.6.2021 do 30.4.2022

 

Pomôcť opäť môžete:

QR platba 10 €

  • Modlitbou
  • Kúpou medovníkového srdiečka
  • Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.)
  • Poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 (cena sms je  2€). Platí od 7.6.2021 do 30.4.2022
  • QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uváženia a možností)

 

BPH_info_na_net.pdf (121811)

 
 

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať projekty na Slovensku od roku 2015

 

15. ročník zbierky sa koná od 1.6.2021 do 30.4.2022

 

Pomôcť opäť môžete:

QR platba 10 €

  • Modlitbou
  • Kúpou medovníkového srdiečka
  • Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.)
  • Poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 (cena sms je  2€). Platí od 7.6.2021 do 30.4.2022
  • QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uváženia a možností)