Služby

DENNÝ STACIONÁR sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8/A, 82103 Bratislava

/Služba 1/

okrem iného aj:

Sociálnoprávne poradenstvo na požiadanie

Duchovné zamyslenia len pre záujemcov

Izometrické cvičenia s využívaním aromaterapie

TV, rádio, PC, knihy, časopisy

 

/Služba  2/

VINCENTÍK

Dom služieb

Poľná 6

93401 Levice 

 

 


Služba 1

Stručný popis služby 1

Služba 2

Stručný popis služby 2