Propagačné materiály o SVdP

na stiahnutie

 

Karmel.docx (16,1 kB)

Informačná brožúra (2).pdf (2763133)

Informačná skladačka o SVdP (4).pdf (773039)

 
Návod na vytlačenie brožúry
1. list:   strany 1 + 12, z druhej strany 2 + 11
2. list:   strany 10 + 3, z druhej strany 4 + 9
3. list:   strany 6 + 7,   z druhej strany 8 + 5