Národná rada SVdP

VÝBOR NR SVdP.doc (1034240)

Voľby do Výboru NR SVdP sa uskutočnili 16. októbra 2016 na volebné obdobie 5 rokov - 2016 - 2021. V zmysle Stanov a schváleného volebného poriadku SVdP bolo do VNR SVdP právoplatne zvolených 5 členov a 2 /dvoch/ členov do VNR kooptotovala prezidentka Spolku. 22. októbra 2016 bolo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Výboru NR.
 
Voľby prezidenta Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku.
Voľby sa uskutočnili dňa 12.10.2019 v rámci Celoslovenskéh stretnutia členov spolku. Konferencie navrhli dvoch kandidátov: Mgr. Ing. Libušu Mihálikovú a Mgr. Mária Stehlíka. Volieb sa zúčastnilo 14 predsedov konferencí vrátane poverených zástupcov predsedov konferencií.
Výsledok volieb:
Prvé kolo volieb bolo platné s počtom platných hlasov 14.
Mgr. Ing. Libuša Miháliková s počtom 12 platných hlasov - umiestnila sa na prvom mieste
Mgr. Mário Stehlík s počtom 2 platných hlasov sa umiestnil na druhom mieste
Na 5-ročné fukčné obdobie prezidentky SVdP bola zvolená Mgr. Ing. Libuša Miháliková.
Staronovej prezidentke spolku blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie, vincentínsku charizmu a ochranu Panny Márie v tomto náročnom poslaní. VNR SVdP