Pomoc núdznym

POMỘŽTE   NÚDZNYM

   Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku s celoslovenskou pôsobnosťou vo svojej charitatívnej činnosti poskytuje núdznym širokú škálu pomoci ako aj finančnú podporu hlavne viacpočetným a neúplným rodinám, ktoré nemajú vhodné bývanie, nemajú na lieky, štúdium, školské potreby a mnohí ani na základné životné potreby...

Veľmi si ceníme pomoc všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú núdznym a uľahčujú im život. Aj núdzni sú veľmi vďační za akúkoľvek pomoc. Je smutné, že každým rokom sa ich počty zvyšujú a preto naša pomoc je o to naliehavejšia.

    Pravidelne, každý rok organizujeme viaceré projekty  ako napr.: Daruj Vianočnú radosť, Zbierka školských tašiek a potrieb, Boj proti hladu,  rôzne vzdelávacie, zdravotné, výchovné, pohybové a iné akcie  ... ktoré je potrebné aj finančne zabezpečiť.

Ako môžete pomôcť?

  • venovaním 2 % z daní  
  • darovaním finančnej podpory pre núdznych prostredníctvom nás
  • darovaním potrieb do domácnosti, bielej techniky, trvanlivých potravín, hygienických potrieb...

Na  činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul ktorú vykonávajú

  • konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul pôsobiace 
  •  Bratislava, Levice, Nitra, Košice-Šaca,  Kráľovský Chlmec,  Mojtín,  Banská  Bystrica, Dubová pri Modre , Radošina,   Kremnica                                                                  
  • Sociálne centrum Šurany – útulok pre bezdomovcov
  • Dom nádeje v Bratislave – denný stacionár

Číslo účtu:SK17 0200 0000 0000 8493 2162

Pomoc núdznym

Pomôžte nám pokračovať vo vincentských dielach, ktoré založili sv. Vincent a bl. Frederik Ozanam vidiac utrpenie a ťažký život chudobných a núdznych. Nech my nie sme tými, na ktorých ľahostajnosti stroskotajú tieto  diela.

    Ďakujeme za vašu dobrú vôľu a ochotu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Nech nám pomáhajú Vaše i naše modlitby!

„Majme dobrotivé a citlivé srdce pre biedu a utrpenie blížneho a prosme Boha, aby nám dal ducha pravého poznania.“                                                                                                     Sv. Vincent de Paul