Zo života našich konferencií

KONFRENCIA SV. JOZEFA LEVICE
21. novembra 2022 navštívil našu konferenciu nový duchovný poradca pre Spolok sv. Víncenta de Paul na Slovensku, p. Mykola Dobra CM, aby sa obznámil s našou činnosťou. Prezrel si Vincentík, zúčastnil stretnutia Konferencie sv. Jozefa a o 18.00 hodine celebroval sv. omšu vo farskom kostole sv. Michala. Na druhý deň navštívil Dom nádeje v Bratislave.
 
 
 
KONFERENCIA BL: ZEFIRINA JIMÉNEZA MALLU  KOŠICE

Veľmi pekne sa chcem podakovat v mene nasej konferencie bl. Zefirina J. Mallu celému Spolku Sv. Vincenta de Paul, za to, že v rómskej komunite sme mohli v čase koronavirusu rozdať Rómom ochranné rúška na tvár, ktoré sme dostali od Konferencie sv. Jozefa v Leviciach a ktoré ušila naša sestra vo sv.Vincentovi Magdalénka Boledovičová. Srdečne Vám ďakujeme a ostaváme s modlitbou. Predseda konferencie.

 
 

KONFERENCIA SV. JOZEFA LEVICE

Zasadnutie NR v Leviciach

 Vincentík                                                                                                                                                                                                                                       Vincentík  slúži na činnosť členkám Konferencie sv. Jozefa v Leviciach.  Ľudia sem prinášajú šatstvo, kuchynské potreby, posteľné prádlo, obuv....., ktoré nepotrebujú a ďalší, ktorí tieto veci potrebujú, tak prichádzajú si vybrať a odnášajú si ich domov.

Vincentík ročne navštívi okolo 1800 rodín a jednotlivcov. Balíme tu balíky, ktoré putujú do rodín.    O veci poprosia  cez internet, alebo mobil.

Vo Vincentíku to vyzerá aj takto, ako vidíte na obrázku. Muži z ulice sa tu oblečú do čistého ošatenia a odchádzajú spokojní.

Členky Konferencie sv. Jozefa zo svojich prijmov a z darov dobrodincov prispeli rodinám:

Pre viacčlennú rodinu, ktoréj sa v kúpeľni od vlhkosti po rokoch rozpadla skrinka s umyvadlom a batériou prispeli finančne na kúpu batérie a skrinky.

 

Pre ďalšiu 10 člennú rodinu, sme poskytli eurá na zakúpenie väčšej gaučovej súpravy.

Ďalšej 9 člennej rodine sme prispeli na prerábanie detskej izby, aby mohli mať deti samostatne svoju izbu.

Do Českej repuliky boli odoslané eurá  na kúpu chladničky a práčky.

Štvorčlennej rodine bola zakúpená zánovná práčka a boli odoslané eurá na zakúpenie pevného paliva.

Matke so štyrmi deťmi boli odoslané eurá na zakúpenie pevného paliva.

 Matke so 7 deťmi boli eurá odoslané na nedoplatok elektrickej energie.

Milí naši dobrodinci ďakujeme. Bez Vas by sme toľko dobra neurobili. Vaše  dary  urobili radosť rodinám. Tieto rodiny sú za túto pomoc naozaj veľmi vďačné.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

_________________________________________________________________

V mene konferencie sv. Jozefa v Leviciach dakujeme nasim sestrickam  a
duchovnemu otcovi za pozehnany sviatocny den sv. Vincenta. 

______________________________________________________________________________
KONFERENCIA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY NITRA

NITRIANSKE CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA - nominácie v sociálnej oblasti - SRDCE NA DLANI

 Mário Stehlík nezištne pomáha v Diecézna charita Nitra. Pre organizáciu zabezpečoval nákupy materiálovej pomoci a jeho dopravu klientom, pomáhal pri potravinovej zbierke a pri odovzdávaní potravín. V dňoch štátnych sviatkov trávil celé dni v dennom centrom pre ľudí bez domova, ktorí tak vďaka nemu mohli tieto dni stráviť v teple. Okrem toho venuje svoj čas ľuďom bez domova v nízkoprahovom dennom centre a pomáha prostredníctvom občianskeho združenia Spolok sv. Vincenta de Paul, ktorého predsedom je v nitrianskej vetve. Najnovšie sa stal tiež dobrovoľníkom v bratislavskej nocľahárni Depaul Slovensko.

ZASADNUTIE NR v NITRE

KOŠICKÉ KONFERENCIE