Služba 2

Vincentík Levice, Dom služieb - príjem a výdaj šatstva, školských potrieb, bielej techniky... každý pondelok a utorok od 15,30 do 17,00 hodiny.
Kontakt - Margita Oravecová 0948511 372         
                Magdaléna Boledovičová 0908 794 374

Vincentík.doc (58,5 kB)