Galéria ocenených členov SVdP

Katarína Medňanská
 
MUDr. Leopoldína Scheidová
Anna Bardúnová
 
Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc.
Miroslav Popík
 

01.09.2008 CARDO – Bratislavskí dobrovoľníci roka 2007

Pozri   OZANAM 1/2009 a 2/2009  www.vincent.sk

 Doc. Ing. Felix Virsík, PhD  

JUDr. Milan Balúch

 

18.06.2009 Slovenská humanitná rada – Dar roka 2008

Pozri OZANAM 3/2009  www.vincent.sk

Mária Virsíková

Augustína Jarošová

 

15.06.2010 Slovenská humanitná rada – Dar roka 2009

Pozri OZANAM 3 2010  www.vincent.sk

Magdaléna Boledovičová

Mgr. Ing. František Zajíček

 

15.06.2011 Slovenská humanitná rada – Dar roka 2010

Pozri OZANAM 2/2011  www.vincent.sk

MUDR. Jana Ráczová

MUDr. Priska Gerlíciová

 

28.01.2015 Najlepší dobrovoľník roka - CARDO 2014

Pozri OZANAM 2/2015  www.ozanam-sk.com

Ján Uhnák