Venujte nám 2% z dane

21.02.2023 10:33

Vďaka vašej predošlej podpore sme pomohli našim sociálnym zariadeniam, podporili sme sociálne slabšie rodiny, tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a iné projekty v rámci možností zákona. Pán Boh zaplať a požhnaj vašu štedrosť. 

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane... je v hlavnom menu:  2% z dane.