Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Výboru NR

06.11.2016 21:43

5. novembra zasadol novozvolený výbor NR SVdP, kede sa volili jednotlivé funkcie členov výboru. Výbor NR má 9 členov aj s prezidenkou, Národná rada je zložená z Výboru NR a všetkých predsedov konferencií, ktorých je 22. Viacej v časopise OZANAM 4. 

1. Libuša Miháliková - prezidentka, Prešov

2. Magdaléna Boledovičová - zátupkyňa prezidentky, Levice

3. Alžbeta Kopřivová - viceprezidentka Stred, Západ, Levice

4. Mária Lopatníková - viceprezidentka Východ, Košice

5. Zuzana Ráczová - tajomníčka, Bratislava

6. Mário Stehlík - hospodár, Nitra

7. Mária Poláková - pokladníčka, Bratislava

8. Štefan Orlovský - revízor, Královský Chlmec

9. Erika Otrubová - členka výboru, Bratislava