Systémová zmena Amelie English

22.11.2020 18:20

Amelie English (4).ppt (22,6 MB)

 

https://www.siguenza-guadalajara.org/index.php/mas-opiniones/4358-caridad-inventiva

 
Spoločnosť Siguiendo bola známa z anglického jazyka a z angličtiny do elektronickej podoby  jrdtvm@gmail.com como ya vienen haciendo, podrán enviar sugerencias para su confección o peticiones para hacer llegar estos artículos a otros amigos y / o consocios o para mejorarlos según crean pohodlný.

Po tomto článku napísanom v španielčine nasleduje jeho preklad do angličtiny a francúzštiny. Na e-mailovú adresu jrdtvm@gmail.com   môžete ako obvykle poslať správu s vašimi návrhmi alebo so žiadosťou o zaslanie týchto článkov iným priateľom alebo kolegom, alebo ich dokonca vylepšiť, ak to uznáte za vhodné.

Po tomto článku v španielskom jazyku nasleduje anglická a francúzska verzia. Ako obvykle máte kontakt na jrdtvm@gmail.com , kde môžete navrhnúť návrhy alebo požiadať o zaslanie týchto článkov iným priateľom alebo kolegom, prípadne ich vylepšiť, ak to považujete za vhodné.

El Señor les bendiga

 
José Ramón Díaz-Torremocha
 
Bývalý generálny prezident
Člen Generálnej rady
 
Medzinárodná konfederácia
Spoločnosť svätého Vincenta de Paul