Stretnutie NR SVdP v Nitre 22.02.2020

21.02.2020 13:02

 

Stretnutia sa zúčastnili členovia Výboru NR a nitrianske konferencie.