PROJEKT PODPORENÝ VOLSKWAGENOM

08.06.2017 17:32

Nadácia Volskwagen podporila náš projekt "So šedinami na hlave" sumou 1000.-€ 

Projekt je určený pre denný stacionár na  voľnočasové aktivity ako i rehabilitačné služby v Dome nádeje.

Projekt povedie k vyššej aktivite seniorov v stacionári, k precvičovaniu pamäti a ku zvyšovaniu samotnej vitality.  

  srdečne ďakujeme.  Dom nádeje a denný stacionár Bratislava