PROGRAM plenárneho stretnutia

08.04.2016 14:14

08.00 Prezentácia, 09.00 Otvorenie stretnutia, 09.10 príhovor prezidentky, 09.20 duchovné slovo, 09.40 účtovníctvo, 10.00 spoločné stretnutia vincentínskej rodiny, 10.20 Voľby - Generálneho prezidenta, voľby výboru NR SVdP 2016, 10.40 prestávka, 11.00 Stanovy GR  SVdP s komentárom, 11.10 Boj proti hladu, 11.20  Holandsko - granty, 11.30 časopis Ozanam, 12.00 svätá omša, 13.00 obed, 14.00 duchovné slovo, 14.30 prezentácia konferencií, 15.00 ruženec Božieho milosrdenstva, 15.15 svedectvá a diskusia, 16.00 Ukončenie a požehnanie