Stratégia činnosti Spolku 2020

21.09.2020 15:36

SVdP annual assembly 2020 One Society a.pdf (4475955)

na celosvetovej úrovni v najbližších rokoch