Grant pre Dom nádeje v Bratislave

20.03.2021 17:05

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Schválilo grant pre denný stacionár Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku vo výške 3160.-€

Grant je určený  pre seniorov v dennom stacionári na tréningy pamäti, zdravia, rehabilitácie, pohybových hier,  voľnočasových aktivít, zdravého štýlu života ako aj  pomôcok pre denný stacionár, gernocidný žiarič a cvičiaci bežecký pás.

Vedenie stacionára


Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.docx (0)