20 plenárne stretnutie SVdP

08.04.2016 14:07

23.apríla 2016 - sobota - Dom nádeje Bratislava

30. apríla 2016 - sobota - Košice - Šaca