List pre predsedov konferencií

14/08/2017 10:09

+! Moji milí predsedovia konferencií,

ako už viete, Výbor NR SVdP organizuje slávnosť 150. výročia prvej konferencie na Slovensku a 20. výročia beatifikácie Frederika Ozanama. Z toho dôvodu prosím všetkých predsedov konferencií o zaslanie fotografií z činnosti konferencie (max. 6 – 9 fotografií) z ktorých zostavím  mozaiku  konferencie /na jednu stranu A4 formátu/. Prezentáciu o každej konferencii budeme premietať s doprovodným slovom o jej činnosti. Budem rada, keď pripojíte aj krátky výstižný text v bodoch cca taký, aký posielate každý rok do výročnej správy. Keďže slávnosť sa bude konať 23. septembra 2017 v Leviciach, materiály prosím zaslať čím skôr, ale najneskôr do 30. augusta 2017 aby som mala čas na spracovanie 23 konferencií. Obežník, pozvánka a program   sú zverejnené aj na     www.ozanam-sk.com

Ďakujem Vám za spoluprácu a teším sa na osobné stretnutie s Vami v Leviciach.

 S láskou Alžbeta. 

  koprivova.tea@gmail.com