Leopoldína Scheidová - autogramiáda pri príležitosti posviacky kaplnky

Leopoldína Scheidová - autogramiáda pri príležitosti posviacky kaplnky