Posviacka Kaplnky - členky Spolku sv. Vincenta - agapé

Posviacka Kaplnky - členky Spolku sv. Vincenta - agapé