Novinky

List OZANAM

13.09.2017 19:55
Prečítajte si list pátra Tomáša Brezániho, CM k sviatku bl. Frederika Ozanama. List OZANAM.docx (18 kB)

List pre predsedov konferencií

14.08.2017 10:09
+! Moji milí predsedovia konferencií, ako už viete, Výbor NR SVdP organizuje slávnosť 150. výročia prvej konferencie na Slovensku a 20. výročia beatifikácie Frederika Ozanama. Z toho dôvodu prosím všetkých predsedov konferencií o zaslanie fotografií z činnosti konferencie (max....

PROJEKT PODPORENÝ VOLSKWAGENOM

08.06.2017 17:32
Nadácia Volskwagen podporila náš projekt "So šedinami na hlave" sumou 1000.-€  Projekt je určený pre denný stacionár na  voľnočasové aktivity ako i rehabilitačné služby v Dome nádeje. Projekt povedie k vyššej aktivite seniorov v stacionári, k precvičovaniu pamäti a ku zvyšovaniu samotnej...

Schválený projekt - ZELENÁ JESEŇ ŽIVOTA

10.05.2017 10:45
Mestská časť Ružinov schválila  dotáciu na projekt denného stacionár "Zelená jeseň života", v ktorom budú seniori separovať zber plastových fliaš a skultivujú pozemok  areálu Domu nádeje

P. Brezáni - úvaha

10.05.2017 10:26
Frederik Ozanam a 150 rokov Konferencií sv. Vincenta de Paul

Pozri si

27.03.2017 16:00

Časopis OZANAM 1 2017

27.03.2017 15:42
Pozrite si najnovšie číslo časopisu OZANAM

OBEŽNÍK PREZIDENTKY SPOLKU

22.03.2017 12:52
V ponuke "Obežníky prezidentky" nájdete pozvánku a program stretnutí ako aj podujatia organizované k jubilejnému roku 400 výročia vincentskej charizmy.

PôST 2017 - pozrite si v ponuke list GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO

08.03.2017 20:24

Pozrite si v ponuke KONFERENCIE - dve nové prezentácie

30.01.2017 18:15
Konferencia sv. Cecílie Bratislava a Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>