Vitajte na našej novej web stránke

20/07/2015 15:18

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem našich služieb núdznym aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a službách, ktoré pripravujeme. Aktívna je aj naša stránka www.vincent.sk, na ktorej sú základné i aktuálne informácie o Spolku.