Stretnutie NR SVdP v Nitre 22.02.2020

21/02/2020 13:02

Stretnutia sa zúčastnia členovia Výboru NR a nitrianske konferencie.