Projekt: ŠEDINY NIE SÚ PREKÁŽKOU

27/11/2019 15:38

     V priebehu mesiacov jún- november sa uskutočnil  v Dome nádeje projekt „ Šediny nie sú prekážkou“. Projekt prebiehal  pre 12-16 seniorov z denného  stacionára.  Realizácia projektu spočívala v zapojení aktívnych seniorov navštevujúcich denný stacionár  do pracovných krúžkov, tvorivých aktivít, tréningov pamäti,  fyzioterapie a masáží.  Súčasne  sa realizovalo  aj materiálne vybavenie - výmena brány na vstup vozíčka,  uľahčenie otvárania dverí  elektronickým zvončekom,  nákupom elektrických kresiel  a  pomôcok pre prácu so seniormi.  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore  z Nadácie EPH.