List OZANAM

13/09/2017 19:55

Prečítajte si list pátra Tomáša Brezániho, CM k sviatku bl. Frederika Ozanama. List OZANAM.docx (18 kB)