Darujte nám 2 % dane z príjmov

08/11/2015 20:46

Darujte nám 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2014. Aktuálne tlačivo - editovateľné - je zverejnené na lište 2 % z dane. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať.