20 plenárne stretnutie SVdP

08/04/2016 14:07

23.apríla 2016 - sobota - Dom nádeje Bratislava

30. apríla 2016 - sobota - Košice - Šaca