20. celoslovenské stretnutie SVdP

15/10/2015 21:54

PROGRAM Sobota,  17. októbra 2015

               08.00  Prezentácia

09.00  Privítanie, otvorenie stretnutia, prezidentka SVdP   L. Miháliková   

09.10  Modlitba a predstavenie sa, páter Miroslav Obšivan, CM – špirituál Spolku

09.30  Informácia o činnosti Spolku, plán návštev konferencií pre rok 2016, 2 % – rozdelenie, členské príspevky NR a GR - L. Miháliková

09.50  Duchovné slovo – ss. Štefánia

10.00  Prezentácia DN, SC KOPEC

10.30  Voľby generálneho prezidenta Spolku 2016, prezentácia SVdP Paríž

11.00  Boj proti hladu – informácia -   9. ročník pomoci núdznym – M. Boledovičová   

11.20  Ozanam - časopis + nová webová stránka – A. Kopřivová

              11.30  Svätá omša – p. Obšivan

              12.30  Obed

13.30  Projekt vincentskej rodiny

13.45  Duchovné slovo

14.30  Informácie o činnosti konferencií, prezentácia – predsedovia konf.

              15.30  Diskusia                                                       

              16.00  Požehnanie