2 % z dane za rok 2015

06/02/2016 09:59

Darujte nám 2 % z dane za rok 2015. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Tlačivá a pokyny sú na lište 2 % z dane.