Reštaurovaný kríž v kaplnke

Reštaurovaný kríž v kaplnke